Košarka

Studenti će moći:

 1. provoditi nastavni plan i program Tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj i srednjoj školi te u visokoškolskim institucijama iz područja košarkaške igre, kao i sredstvo rekreacije
 2. procijeniti karakteristike, sposobnosti i osobine igrača koje su značajne za uspješno igranje košarke uz primjenu specifičnih i situacijskih košarkaških mjernih instrumenata.
 3. poznavati strukturu momčadi te osnovne modele igre
 4. analizirati i biomehaničke i metodičke postupke učenja osnovnih elemenata tehnike napada 
 5. poznavati analizu i metodičke postupke kod učenja osnova individualne taktike napada i obrane, grupne taktike napada i obrane, kolektivne taktike napada

Predavanja

 1. Uvodno predavanje – obveze, prava
 2. Povijest i razvoj košarke u svijetu i Hrvatskoj
 3. Pravila i primjena pravila košarkaške igre
 4. Kineziološka analiza košarkaške igre
 5. Nastavni plan i program Tjelesne i zdravstvene kulture u području košarkaške igre
 6. Analiza i metodika elemenata tehnike košarkaške igre
 7. Analiza i metodika košarkaške taktike

Teorijsko-praktična predavanja i vježbe

 1. Inicijalna provjera znanja studenata
 2. Osnovni i napadački stav s loptom i pivotiranje
 3. Vođenje lopte u mjestu i pravocrtnom kretanju
 4. Ubacivanje nakon vođenja tehnikom odozgora (osnovno ubacivanje), polazak u vođenje
 5. Dodavanje i hvatanje lopte u mjestu
 6. Dodavanje i hvatanje lopte u kretanju, ubacivanje nakon dodane lopte, polazak u vođenje tijekom kretanja
 7. Obrambeni stav i kretanje u stavu
 8. Promjena pravca i tempa kretanja s loptom i bez nje, ubacivanje nakon okreta tehnikom odozgora
 9. Zaustavljanje nakon hvatanja dodane lopte te nakon vođenja
 10. Horog, skok šut, šut jednom rukom s grudiju iz mjesta, zagrađivanje
 11. Protunapad, individualna taktika igrača u obrani i napadu
 12. Ekran (blokade) i obrana od blokada
 13. Timske obrane (čovjek-čovjek; presing; zonska obrana; zonski presing; kombinirana obrana)
 14. Napad na timske obrane (čovjek-čovjek; presing; zonska obrana; zonski presing; kombinirana obrana)
 15. Demonstracija, objašnjenje i uvježbavanje praktičnih ispitnih pitanja

OSNOVNA

 

DOPUNSKA

1. Tocigl, I. (1998). Košarkaški udžbenik. Split: Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu, Zavod za fizičku kulturu.

2.Matković, B. (ur). (2010). Antropološka analiza košarkaške igre. Zagreb: Kineziološki fakultet, Hrvatski košarkaški savez.

3. FIBA (2005). Košarka za mlade igrače. Zagreb: Udruga hrvatskih košarkaških trenera.

4. Dežman, B. (1997). Košarka v osnovnoj šoli. Ljubljana: VŠTK.

 • 03.02.2022
 • 17.02.2022
 • 30.06.2022
 • 08.09.2022
 • 22.09.2022