Kineziološka metodika I.

Primijeniti stečena znanja iz Opće kineziološke metodike u odgojno-obrazovnom radu predškolskog odgoja. Upoznati studente s posebnostima provedbe vježbanja i primjerenim metodičkim postupcima kojima mogu optimalno utjecati na promjene kinantropoloških obilježja djece predškolske dobi. Osposobiti studente za kvalitetnu izradu pisane pripreme za sat tjelesne i zdravstvene kulture

Studenti će moći:

–  poznavati obilježja rasta i razvoja djece predškolske dobi;

 –  razlikovati sve oblike odgojno-obrazovnog rada u predškolskom odgoju;

–  poznavati kineziološke i nekineziološke igre djece predškolske dobi;

–  razlikovati vrste tjelesnog vježbanja djece predškolske dobi;

–  izraditi izvedbeni plan i program tjelesnog vježbanja djece predškolske dobi;

–  prilagoditi stečena znanja Opće kineziološke metodike u svim dobnim skupinama djece predškolske dobi;

–  primijeniti stečena znanja u svim dobnim skupinama djece predškolske dobi.

1.       ANTROPOLOŠKA OBILJEŽJA

Rano djetinjstvo: predškolska dob (mlađa, srednja, starija).

2. OBILJEŽJA RASTA I RAZVOJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

Obilježja morfološkog razvoja. Obilježja razvoja motorike i motoričkih sposobnosti (faza refleksne aktivnosti, spontanih pokreta, osnovnih pokreta i kretnji, osnovne senzomotorike, osnovnih gibanja, preciznije senzomotorike, lateralizacije).

3. OBILJEŽJA RASTA I RAZVOJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

Obilježja razvoja funkcionalnih sposobnosti. Obilježja spoznanog (kognitivnog) razvoja (osjeti i percepcija, pažnja i pamćenje, operativno mišljenje i rješavanje problema). Obilježja razvoja govora. Obilježja razvoja informiranosti. Obilježja emocionalnog razvoja (pozitivni emocionalni primjeri, osjećaj sigurnosti, doživljavanje izraza ljubavi, dobivanje priznanja, stjecanje raznolikog iskustva).

4. KINEZIOLOŠKI SADRŽAJI TJELESNOG VJEŽBANJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

Kineziološka motorička znanja (biotička motorička znanja (svladavanje prostora, prepreka, otpora, baratanja predmetima),. kineziološki prilagođena biotička motorička znanja, jednostavna kineziološka motorička znanja)

5. KINEZIOLOŠKI SADRŽAJI TJELESNOG VJEŽBANJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

Kineziološke igre (biotičke (spontane) igre, igre pretvaranja, stvaranja, igre s jednostavnijim pravilima, igre sa složenijim pravilima)

6. VRSTE TJELESNOG VJEŽBANJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

Jednostavne vrste tjelesnog vježbanja (spontano, tematsko, jutarnje vježbanje). Složene vrste tjelesnog vježbanja (sat igre, pokretna igra).

7. VRSTE TJELESNOG VJEŽBANJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

Složenije vrste tjelesnog vježbanja (sat tjelesne i zdravstvene kulture, sat tjelesnog vježbanja (sportske igraonice i sportski klubovi)). Ostale tjelovježbene aktivnosti djece predškolske dobi (šetnje i izleti, ljetovanja i zimovanja).

8. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE TJELESNOG VJEŽBANJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

Izrada plana i programa rada (prikupljanje podataka o djeci i uvjetima rada, određivanje postavki plana i programa, cilj plana i programa, izbor programskih sadržaja, vrednovanje programskih sadržaja, raspodjela programskih sadržaja)

  Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.       Neljak, B. (2009). Kineziološka metodika u predškolskom odgoju. Skripta za studente VII. semestra. (Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju – interni nastavni recenzirani materijal). Zagreb: Kineziološki fakultet.  10 

2.       Plan i program tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog područja u predškolskom odgoju (1991). Zagreb: Ministarstvo prosvjete, kulture i športa.  5 

3.       Findak, V., Šnajder, V. (1987). Tjelesne aktivnosti djece i učenika na zimovanju, Zagreb: Školske novine

 Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1.    Findak, V., Delija, K. (2001). Tjelesna i zdravstvena kultura u predškolskom odgoju. Zagreb: EDIP.

2.    Ivanković, A. (1988). Tjelesni odgoj djece predškolske dobi. Zagreb: Školska knjiga

3.    Pejčić, A. (2005). Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske i rane školske dobi. Sveučilište u Rijeci.

  • 28.1.2021
  • 11.2.2021
  • 10.6.2021
  • 24.6.2021
  • 16.9.2021
  • 30.9.2021