Karate

Apsolviranjem predmeta Karate studenti će ovladati posebnim znanjima i sposobnostima karakterističnim za ovaj borilački sport i njegovu primjenu u:

– izvannastavni sadržajima u osnovnoj i srednjoj školi;

– sportu ;

– rekreaciji;

Studenti će usvojiti znanja o strukturi i karakteristikama polistrukturalne acikličke aktivnosti – karate.

– Studenti će usvojiti znanja o karakteristikama i metodama obuke udaraca rukom.

– Studenti će usvojiti znanja o karakteristikama i metodama obuke udaraca nogom.

– Studenti će usvojiti znanja o karakteristikama i metodama obuke blokada.

– Studenti će se upoznati s specifičnostima polistrukturalnog acikličkog udaračkog sporta.

– Studenti će razumjeti specifičnosti direktnog simuliranog sukoba s protivnikom te se upoznati s definiranjem simboličke destrukcije u sportskoj borbi.

Teorijska predavanja (svaka tema se obrađuje po 2 nastavna sata)

  1. Kineziološka i antropološka analiza karatea
  2. Povijest, organizacija i pravila karatea
  3. Tehničko-taktička, tjelesna, psihološka i teoretska priprema u karateu

Teorijsko-praktična predavanja i vježbe (svaka tema se obrađuje 2TPP+2V)

  1. Tehnike stavova i tehnike kretanja po tatamiju
  2. Tehnike udaraca rukom
  3. Tehnike blokada rukom
  4. Tehnike udaraca nogom
  5. Strategije i taktike u karate borbi
  6.  Elementi tehnika kata u karateu

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Sertić, H. (2004). Osnove borilačkih sportova. Zagreb: Kineziološki fakultet

Kuleš, B. (1997). Trening karatista. Zagreb: SN Liber.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1. Vidranski Tihomir, Kristian Plazibat, Zdravko Zukolo.
Promjene motoričkih sposobnosti nakon provedbe aktivnosti karatea unutar školskog športskog kluba // 6th Special Focus Symposium: Kinesiology Education in the Modern European Envirionment – EMEE 2012 / Prskalo, Ivan ; Findak Vladimir ; Strel, Janko (ur.). ZAGREB: Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu, 2014. 175-186.

2. Vidranski, Tihomir. Strukturna analiza karate borbe kao polazna pretpostavka za uspješno programiranje kondicijskog trening karataša // Kondicijska priprema sportaša 2013 : zbornik radova / Jukić, Igor ; Gregov, Cvita ; Šalaj, Sanja ; Milanović, Luka ; Wertheimer, Vlatka (ur.).
ZAGREB: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 2013. 205-207.