Radionice

SPORTSKA SLAGALICA 19.05.2023

SPORTSKA SLAGALICA

Povodom obilježavanja 3. dana Kineziološkog fakulteta 19.05.2023. studenti 2. godine diplomskog studija Kineziološka edukacija sudjelovali su u realizaciji sportske radionice Sportska slagalica....

KIFOS I „ŠTARK“ – VJEŽBAJMO ZAJEDNO 17.05.2023

KIFOS I „ŠTARK“ – VJEŽBAJMO ZAJEDNO

Povodom obilježavanja 3. dana Kineziološkog fakulteta Osijek te 60 godina rada Centra za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” Osijek, 17.05.2023. u vremenu od 10:30 do 13:00 u prostorima Centra ...