Novosti

Projekt ,, AKTIVOS” 04.09.2023

Projekt ,, AKTIVOS”

Uključujući djecu i odrasle s teškoćama u razvoju u aktivnosti SSK KIFOS, ne radimo samo na integraciji istih u društvo, već ih motiviramo da se uključe u sve druge oblike tjelesnog vježban...