Nekategorizirano

Freemover CEEPUS – zašto da? 24.11.2022

Freemover CEEPUS – zašto da?

Freemover CEEPUS – zašto da? U petak, 25.11.2022. /Dvorana Pampas u 12, 00 sati Predavanje na temu CEEPUS freemover mobilnosti za sve studente i nastavnike.   CEEPUS koordin...

Gostujuće predavanje 19.05.2022

Gostujuće predavanje

U ponedjeljak u dvorani Pampas u 10:00 sati će se u povodu 2. Dana Kineziološkoga fakulteta Osijek održati gostujuće predavanje prof. dr. sc. Danijele Čačić Kenjerić, Važnost prehrane kod ...

Dani Kineziološkoga fakulteta Osijek 11.05.2022

Dani Kineziološkoga fakulteta Osijek

Od 5. do 27. svibnja 2022. godine na Kineziološkom fakultetu Osijek će se održavati 2. Dani fakulteta s bogatim programom raznih gostujućih predavanja, radionica, predstavljanja i vježbanja na...