15.04.2021

Studentski zbor Kineziološkog fakulteta Osijek Božićno dobro dijeli sa srcem u Rijeci ljubavi (Sveučilišni glasnik), 22.siječanj 2021.