Sport osoba s invaliditetom i djecom s poteškoćama u razvoju

1.Primijeniti ranije stečena znanja o postupku planiranja i programiranja transformacijskih postupaka uvažavajući specifičnosti sporta osoba s invaliditetom.
2. Razlikovati vrste invaliditeta i uzroke nastajanja istih
3. Primijeniti znanja o procesu i dinamici učenja motoričkih znanja ovisno o vrsti i stupnjevima
invaliditeta
4. Opisati osnovne postupke funkcionalne klasifikacije u pojedinim sportovima
5. Razlikovati asistivne tehnologije i uređaje specifične za pojedine sportove osoba s invaliditetom
6. Primijeniti sigurnosne aspekte zaštite tijekom sportske pripreme i natjecanja

Vrste invaliditeta i uzroci nastajanja
Specifičnosti sporta osoba s invaliditetom
Razine i sustavi natjecanja, sportovi i discipline
Cilj, svrha i primjena funkcionalne klasifikacije u sportu osoba s invaliditetom
Asistivne tehnologije i uređaji u sportu osoba s invaliditetom
Atletske discipline i kategorije natjecatelja, strukturalna i biomehanička analiza atletskih
disciplina
Plivanje – discipline i kategorije natjecatelja, Hallwick metoda – osnovni principi
Košarka u invalidskim kolicima – pravila igre i propozicije natjecanja
Sjedeća odbojka – pravila igre i propozicije natjecanja
Boćanje za osobe s invaliditetom – pravila igre i propozije natjecanja
Organizacijski oblici i metode rada u poučavanju tehničkih elemenata pojedinih sportova
Atletika – osnove metodike poučavanja tehnike atletskih disciplina za osobe s invaliditetom
Plivanje – Hidromehaničke i hidrodinamičke osnove plutanja i plivanja, Osnove metodike
poučavanja i vježbanja u plivanjuosoba s invaliditetom, Hallwick metoda.
Košarka u invalidskim kolicima – vožnja invalidskih sportskih kolica s promjenom brzine i
smjera kretanja, podizanje lopte s tla, dodavanje lopte u mjestu i kretanju, taktičko-tehnički
elementi igre.
Sjedeća odbojka – položaji sjedenja i kretanja s obzirom na stupanj oštećenja donjih ekstremiteta,
tehnike odbijanja, prijem servisa, tehnike smeča i bloka, povaljke unatrag i u stranu, taktički
elementi igre.
Boćanje za osobe s invaliditetom – postavljanje borilišta, izbacivanje boće sa i bez pomagala,
taktičko- tehnički elementi igre

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1. Ciliga, D., Petrinović, L. (1999). Sport osoba s invaliditetom. Medix (23).
2. Ciliga, D. (1993). Organizacija športa i rekreacije za invalidne osobe u Hrvatskoj. u:
Zbornik radova Central-East European conference, Siofok.
3. Ciliga, D., Volčanšek, B. (1994). Model kineziološke aktivnosti kod osoba s povredom
leđne moždine. u: Zbornik radova 9. alpsko-jadranskog simpozija za međunarodnu
suradnju u rehabilitaciji, Luzern
4. Ciliga D., Petrinović, L. (1996). Sportaši s invalidnošću i fitness. u: Milanović, D. (ur.),
Fitness, Međunarodno savjetovanje o fitnessu, Zagrebački sajam športa, Zagreb: FFK,
ZV, ZŠS, IV25-IV25
5. Ciliga, D., Petrinović, L. (2000). Prilagođene tjelesne aktivnosti djeci s invaliditetom. u:
Andrijašević, M. (ur.). Zbornik radova Slobodno vrijeme i igra, 9. zagrebački sajam sporta
i nautike, Zagreb: FFK, 155-157.
6. Ciliga, D. (1993). Šport kao preduvjet povećane i produljene mobilnosti invalidnih osoba.
u: Zbornik radova Konferencije o športu Alpe-Jadran Rovinj, Findak, V. (ur.), Zagreb:
HOO, 278-280.
7. Ciliga, D., Omrčen, D., Petrinović, L. (1996). Uporaba trenažera u rehabilitaciji osoba s
ozljedom kralježnice. Fizikalna medicina i rehabilitacija 13 (S1).
8. Ciliga, D. (1998). Preduvjeti u uključivanju osoba s invalidnošću u višu razinu sportskih
natjecanja. Sport za sve 16 (14), 12-13.
9. Babić, V. (2010). Atletika hodanja i trčanja. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u
Zagrebu.

10. Marelić, N., Marelić, S., Đurković, T., Rešetar, T. (2008). Nastavne teme iz odbojke za
osnovne škole. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
11. Janković, V., Đurković, T., Rešetar, T. (2009). Uvod u specijalizaciju igračkih uloga u
odbojci. Zagreb: Autorska naklada.
12. Sekulić, D., D. Metikoš (2007). Uvod u transformacijske postupke u kineziologiji:
Udžbenici Sveučilišta u Splitu, Fakultet PMZK Split
13. Marelić, N., Marelić, S., Đurković, T., Rešetar, T. (2008). Nastavne teme iz odbojke za
osnovne škole. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
14. Maršić, T., Dizdar, D., Šentija, D. (2008). Osnove treninga izdržljivosti i brzine. Zagreb:
Udruga „Tjelesno vježbanje i zdravlje“.
15. Mišigoj-Duraković M. i sur. 1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje, Fakultet za fizičku
kulturu, Grafos, Zagreb.
16. Volčanšek, B. (2002). Bit plivanja. (Udžbenik) Kineziološki fakultet, Zagreb.
17. Šnajder, V. i D. Milanović (1991). Atletika hodanja i trčanja. Fakultet za fizičku kulturu,
Zagreb, 78 str.
18. Jukić, I., Marković, G. (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Kineziološki fakultet,
Zagreb.
19. Međunarodna pravila za atletska natjecanja (2001). Savez hrvatskih atletskih sudaca,
Zagreb.