Prva pomoć

Student će moći:

 1. prepoznati po život ugrožavajuća stanja
 2. razumjeti značaj i ciljeve početne procjene unesrećene osobe
 3. primijeniti vještine za osnovno održavanje života odraslih osoba i djece
 4. primijeniti temeljne principe zbrinjavanja u sustavnom pristupu životno ugroženoj osobi
 5. pružiti prvu pomoć pri raznim hitnoćama

Prva pomoć – pojam i važnost. Nesreće kod djece. Nesreće kod odraslih. Kardirespiratorni zastoj i oživljavanje. Postupci osnovnog održavanja života. Primjena automatskog vanjskog defibrilatora. Sustavni pristup kritičnom bolesniku (ABCDE). Stradavanje u prometnim nezgodama. Početna procjena teško ozlijeđenog. Prva pomoć pri povredama i drugim medicinskim hitnoćama.

OSNOVNA

1.  Rogić, Ž. (2014). Prva pomoć. Hrvatski Crveni križ, Zagreb,

dostupno na:  http://askorcula.hr/files/05.pdf

DOPUNSKA

1. Prva pomoć. Priručnik. Prijevod 9. izdanja odobrenog priručnika St. John Ambulance, St. Andrew’s Ambulance Association i Britanskog Crvenog križa. Izdavač: Hrvatski Crveni križ.

2. Gvožđak, M., Tomljanović, B. (2011). Temeljni hitni medicinski postupci. Zagreb: Hrvatska komora medicinskih sestara i Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

3.  ERC Guidelines for resuscitation 2015, dostupno na: https://ercguidelines.elsevierresource.com/

 1. American Red Cross First Aid/CPR/AED Participants manual, American Red Cross, 2014, dostupno na:  https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PHSS_UX_Content/FA-CPR-AED-Part-Manual.pdf
 • 14.12.2021. u 10 sati 
 • 1.2.2022. u 8 sati 
 • 15.2.2022 u 8 sati 
 • 11.4.2022. u 8 sati
 • 30.6.2022. u 12 sati 
 • 14.7.2022. u 12 sati 
 • 6.9.2022. u 12 sati 
 • 20.9.2022. u 12 sati