Programiranje u kineziološkoj rekreaciji

Student će moći:

  1. planirati i programirati, organizirati i realizirati kineziološke programe u različitim uvjetima rada i s različitim populacijama s ciljem utjecaja na antropološka obilježja.
  2. uz definirane ciljeve, primijeniti individualni i grupni rad u provedbi transformacijskih programa,
  3. moći primijeniti metodološke zakonitosti znanstveno istraživačkog rada u funkciji unaprjeđenja kineziološke rekreacije.

Kineziološka rekreacija kao znanstveno-nastavna disciplina; razvoj i uloga kineziološke rekreacije u suvremenom društvu; uloga kineziološke rekreacije u različitim društvenim i gospodarskim područjima; znanstveno-istraživački principi u kineziološkoj rekreaciji; metodologija istraživačkog rada u kineziološkoj rekreaciji; znanstveno-stručna djelatnost u kineziološkoj rekreaciji; organizacija i menadžment u kineziološkoj rekreaciji;  Vrste usluga i ustroj sportske rekreacije u praksi; Struktura organizacije i upravljanja sportske rekreacije u različitim uvjetima; nositelji  i provoditelji sportsko-rekreacijskih aktivnosti; praćenje i vrednovanje efekata kineziološke rekreacije.

OSNOVNA

 

DOPUNSKA

1.Andrijašević, M. (2010). Kineziološka rekreacija. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2. Andrijašević, M. (2004). Programi i sadržaji razvoja sportsko-rekreacijskog turizma u Hrvatskoj. U: Bartoluci, M. i sur. (ur.) Menadžment u sportu i turizmu. Zagreb: KF, EF.

3. Andrijašević, M. (2004). Suvremeni programi sportske rekreacije, u: Bartoluci, M. (ur.) Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Sport u turizmu, Zagreb.

  • 25.1.2021
  • 8.2.2021
  • 9.6.2021
  • 23.6.2021
  • 2.9.2021
  • 16.9.2021