Programiranje u kineziološkoj rekreaciji

Student će moći:

 1. planirati i programirati, organizirati i realizirati kineziološke programe u različitim uvjetima rada i s različitim populacijama s ciljem utjecaja na antropološka obilježja.
 2. uz definirane ciljeve, primijeniti individualni i grupni rad u provedbi transformacijskih programa,
 3. moći primijeniti metodološke zakonitosti znanstveno istraživačkog rada u funkciji unaprjeđenja kineziološke rekreacije.

Kineziološka rekreacija kao znanstveno-nastavna disciplina; razvoj i uloga kineziološke rekreacije u suvremenom društvu; uloga kineziološke rekreacije u različitim društvenim i gospodarskim područjima; znanstveno-istraživački principi u kineziološkoj rekreaciji; metodologija istraživačkog rada u kineziološkoj rekreaciji; znanstveno-stručna djelatnost u kineziološkoj rekreaciji; organizacija i menadžment u kineziološkoj rekreaciji;  Vrste usluga i ustroj sportske rekreacije u praksi; Struktura organizacije i upravljanja sportske rekreacije u različitim uvjetima; nositelji  i provoditelji sportsko-rekreacijskih aktivnosti; praćenje i vrednovanje efekata kineziološke rekreacije.

 Obvezatna literatura 

1.      Zenić, Sekulić N. (2011). Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje. Split: Kineziološki fakultet Split.

2.      Andrijašević, M. (2010). Kineziološka rekreacija. Zagreb: Kineziološki fakultet Zagreb.

3.      Bilić, Ž., Bonacin, D. (2007). Uvod u kineziološku rekreaciju. Mostar: Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti.

4.      Andrijašević, M. (2004). Programi i sadržaji razvoja sportsko-rekreacijskog turizma u Hrvatskoj. U: Bartoluci, M. i sur. (ur.) Menadžment u sportu i turizmu. Zagreb: KF, EF.

5.      Andrijašević, M. (2004). Suvremeni programi sportske rekreacije, u: Bartoluci, M. (ur.) Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa Sport u turizmu, Zagreb.

Dopunska literatura

1.      Kuna, D., Jenko Miholić, S. & Peršun, J. (2018). Intensifying physical education classes through the application of contemporary aerobics program. Acta Kinesiologica, 12(2), 45-50.

2.      Jurakić, D., Andrijašević, M., Pedišić, Ž. (2010). Osnove strategije za unapređenje tjelesne aktivnosti i zdravlja zaposlenika srednje dobi s obzirom na obilježja radnog mjesta i sklonosti ka sportsko-rekreacijskim aktivnostima. Sociologija i prostor, 48(1): 113-131.

3.      Andrijašević, M. (ur.) (2009). Upravljanje slobodnim vremenom sadržajima sporta i rekreacije. Zagreb: Kineziološki fakultet Zagreb.

4.      Andrijašević, M. (ur). (2008). Kineziološka rekreacija i kvaliteta života. Zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije, Kineziološki fakultet Zagreb.

5.      Andrijašević, M., Bartoluci, M. (2004). The role of wellness incontemporarytourism. Acta Touristica, 16(2): 125-142.

6.      Corbin, B. C., Lindsey, R., Welk, I. G., Corbin, R. W. (2002). Concepts of fitness and wellness. New York, USA: Mc Graw HillCompanies.

 • 14.12.2021 u 14 sati
 • 01.02.2022 u 10 sati
 • 15.02.2022 u 10 sati
 • 12.04.2022 u 14 sati
 • 14.06.2022 u 10 sati
 • 28.06.2022 u 10 sati
 • 02.09.2022 u 10 sati
 • 16.09.2022 u 10 sati