Programiranje treninga u nogometu II

Student će:

  1. znati adaptirati plan i program različitim kalendarima natjecanja
  2. izraditi izvedbeni plan i program za pojedinačni trening
  3. primijeniti informacije o određenom sustavu natjecanja u postupcima planiranja i programiranja
  4. poznavati strukturu dnevnika rada trenažnog procesa
  5. valorizirati učinke provedenog plana i programa

– Kalendar natjecanja  

– Razvojne faze sportske forme u godišnjem ciklusu

– Struktura i izbor vježbi za pojedinačni trening

– Izrada planova i programa treninga sportašica i sportaša u pojedinim ciklusima sportske pripreme

– Planiranje i programiranje ciklusa za turnirski sustav natjecanja

– Vođenje dnevnika rada (evidencija i analiza trenažnog procesa)

– Primjena rezultata istraživanja o učincima programiranog treninga

OSNOVNA

DOPUNSKA

1.       Milanović, D. (2013). Teorija treninga, Kineziološki fakultet, Zagreb.

2.       Sekulić, D., D. Metikoš (2007) Uvod u transformacijske postupke u kineziologiji: Udžbenici Sveučilišta u Splitu, Fakultet PMZK Split.

3.       Dizdar, D. (2010). Kvantitativne metode. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

4.       Zbornici radova Kondicijske pripreme sportaša

  1. Zbornici radova Ljetnih škola kineziologa