Programiranje treninga u atletici II

Student će:

– znati adaptirati plan i program različitim kalendarima natjecanja

– izraditi izvedbeni plan i program za pojedinačni trening

– primijeniti informacije o određenom sustavu natjecanja u postupcima planiranja i programiranja

– poznavati strukturu dnevnika rada trenažnog procesa

– valorizirati učinke provedenog plana i programa

– Kalendar natjecanja  

– Razvojne faze sportske forme u godišnjem ciklusu

– Struktura i izbor vježbi za pojedinačni trening

– Izrada planova i programa treninga sportašica i sportaša u pojedinim ciklusima sportske pripreme

– Planiranje i programiranje ciklusa za turnirski sustav natjecanja

– Vođenje dnevnika rada (evidencija i analiza trenažnog procesa)

– Primjena rezultata istraživanja o učincima programiranog treninga

OSNOVNA

DOPUNSKA

Milanović, D. (2013). Teorija treninga, Kineziološki fakultet, Zagreb.

Sekulić, D., D. Metikoš (2007) Uvod u transformacijske postupke u kineziologiji: Udžbenici Sveučilišta u Splitu, Fakultet PMZK Split.

Dizdar, D. (2010). Kvantitativne metode. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zbornici radova Kondicijske pripreme sportaša

Zbornici radova Ljetnih škola kineziologa

  • 17.6.2021
  • 7.7.2021
  • 1.9.2021
  • 15.9.2021