Povijest tjelovježbe i sporta

Student će moći:

 1. Reproducirati pojave i razvoja sporta s obzirom na povijesni razvoj čovjeka kao vrste i s obzirom na društveni razvoj u svojim povijesnim etapama
 2. Upotrijebiti informacije o nastanku i razvoju pojedinih sportova, sportskih grana, kao i sportskih pokreta u suvremenom svijetu
 3. Klasificirati ključne društvene, političke, ekonomske, kulturne i zdravstvene čimbenike koji su utjecali na razvoj sporta u Hrvatskoj i svijetu
 4. Argumentirati znanja iz povijesti sporta

Historiografija sporta: definicija područja; predmet proučavanja; ciljevi i zadaće; metode istraživanja

 1. Povijest sporta i tjelovježbe u svijetu – Pretpovijesne civilizacije; Stari vijek – Mezopotamija, Egipat, Kreta
 2. Pretpovijesne civilizacije; Stari vijek – Mezopotamija, Egipat, Kreta, Grčka i Rim
 3. Stari vijek – Grčka i Rim, Antičke olimpijske igre
 4. Antičke olimpijske igre, Srednji vijek i Renesansa
 5. Novi vijek – Prosvjetiteljstvo, Filantropizam i Gimnastički sustavi
 6. Novi vijek – Moderni sport
 7. Novi vijek – Pierre de Coubertine i obnova olimpijskoga pokreta
 8. Novi vijek – Olimpijske igre i razvoj olimpijskoga pokreta
 9. Hrvatska do I. svjetskoga rata
 10. Hrvatska između dva svjetska rata
 11. Hrvatski sokol
 12. Franjo Bučar i olimpizam u Hrvatskoj
 13. Hrvatska poslije II. svjetskoga rata
 14. Razvoj nastave tjelesne i zdravstvene kulture u Hrvatskoj

OSNOVNA

1.Zdenko Jajčević, (2010). Povijest tjelesnog vježbanja i športa. Zagreb: Kineziološki fakultet i Društveno veleučilište u Zagrebu.

DOPUNSKA

1. Enciklopedija fizičke kulture, (1977). Leksikografski zavod

2. Enciklopedija Hrvatske povijesti i kulture (1980). Školska knjiga

3. Radan, Ž. (1970). Franjo Bučar i početak gimnastičkog i sportskog pokreta u Hrvatskoj Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Visoka škola za fizičku kulturu.

 • 29.1.2021
 • 12.2.2021
 • 7.6.2021
 • 21.6.20211
 • 6.9.2021
 • 30.9.2021