Povijest tjelovježbe i sporta

1. Poznavanje i razumijevanje pojave i razvoja sporta s obzirom na povijesni razvoj čovjeka kao vrste i s obzirom na društveni razvoj u svojim povijesnim etapama.

2. Poznavanje osnovnih informacija o nastanku i razvoju pojedinih sportova, sportskih grana i sportskih pokreta u suvremenom svijetu.

3. Poznavanje ključnih društvenih, političkih, ekonomskih, kulturnih i zdravstvenih čimbenika koji su utjecali na razvoj sporta u Hrvatskoj i svijetu.

4. Primjena znanja iz povijesti sporta u objašnjavanju i razumijevanju aktualnih pitanja i kontroverzi u sportu.

5. Razumijevanje koncepta uzročno-posljedičnih veza i njegova primjena u objašnjavanju prošlih i sadašnjih fenomena koji se javljaju u sportu, kao i primjena kritičkog mišljenja u shvaćanju suvremenih problema.

6. Poznavanje osnovnih specifičnosti i razlika u razvoju tjelovježbe i sporta u različitim povijesnim razdobljima.

7. Poznavanje ključnih osoba i događaja u kronologiji razvoja sporta u Hrvatskoj i svijetu.

8. Poznavanje i razumijevanje uloge sportova u suvremenom svijetu, kao i specifične pozicije sportaša kao pronositelja ideja mira, tolerancije i nenasilja.

8. Upoznavanje povijesti kroz dimenziju sporta i poznavanje značajnih dijela iz povijesti sporta.

Historiografija sporta: definicija područja; predmet proučavanja; ciljevi i zadaće; metode istraživanja

 1. Povijest sporta i tjelovježbe u svijetu – Pretpovijesne civilizacije; Stari vijek – Mezopotamija, Egipat, Kreta
 2. Pretpovijesne civilizacije; Stari vijek – Mezopotamija, Egipat, Kreta, Grčka i Rim
 3. Stari vijek – Grčka i Rim, Antičke olimpijske igre
 4. Antičke olimpijske igre, Srednji vijek i Renesansa
 5. Novi vijek – Prosvjetiteljstvo, Filantropizam i Gimnastički sustavi
 6. Novi vijek – Moderni sport
 7. Novi vijek – Pierre de Coubertine i obnova olimpijskoga pokreta
 8. Novi vijek – Olimpijske igre i razvoj olimpijskoga pokreta
 9. Hrvatska do I. svjetskoga rata
 10. Hrvatska između dva svjetska rata
 11. Hrvatski sokol
 12. Franjo Bučar i olimpizam u Hrvatskoj
 13. Hrvatska poslije II. svjetskoga rata
 14. Razvoj nastave tjelesne i zdravstvene kulture u Hrvatskoj

  Obvezatna literatura 

1.      Jajčević, Z. (2010). Povijest tjelesnog vježbanja i športa. Zagreb: Kineziološki fakultet i Društveno veleučilište u Zagrebu.

 Dopunska literatura 

1.      Jajčević, Z. (2007). Olimpizam u Hrvatskoj. Zagreb: Libera Editio.

2.      Enciklopedija fizičke kulture, (1977). Leksikografski zavod

3.      Enciklopedija Hrvatske povijesti i kulture (1980). Školska knjiga

4.      Radan, Ž. (1970). Franjo Bučar i početak gimnastičkog i sportskog pokreta u Hrvatskoj Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Visoka škola za fizičku kulturu

 • 29.1.2021
 • 12.2.2021
 • 7.6.2021
 • 21.6.20211
 • 6.9.2021
 • 30.9.2021