Opća kineziološka metodika

Student će moći:

 1. Razlikovati određene strukture sata tjelesne i zdravstvene kulture
 2. Objasniti i kvalitetno primijeniti planiranje organizacije tjelesnog vježbanja
 3. Razlikovati i znati odabrati primjerene organizacijske postave
 4. Planirati opterećenja na satu tjelesne i zdravstvene kulture
 5. Odabrati odgovarajuće metode rada u funkciji provedbe tjelesnog vježbanja
 1. Uvod u kineziološku metodiku
 2. Opće kineziološke metodike u različitim primijenjenim područjima kineziologije
 3. Tjelesno i zdravstveno područje u sustavu odgoja i obrazovanja
 4. Sat tjelesne i zdravstvene kulture
 5. Jednostavne organizacijske postave
 6. Složene organizacijske postave
 7. Uvodni dio sata tjelesne i zdravstvene kulture
 8. Pripremni dio sata tjelesne i zdravstvene kulture
 9. Glavni A dio sata tjelesne i zdravstvene kulture
 10. Glavni B dio i završni dio sata tjelesne i zdravstvene kulture
 11. Opterećenja na satu tjelesne i zdravstvene kulture
 12. Kineziološko obrazovanje
 13. Proces učenja motoričkog znanja
 14. Metode rada
 15. Pisanje pripreme
 16. Kineziološke posebnosti odgojnog rada
 17. Prostori i oprema

Vježbe

 • Organizacija početka sata te organizacija, provedba i sadržaji uvodnog dijela sata
 • Organizacija, provedba i sadržaji pripremnog dijela sata
 • Organizacija, provedba i sadržaji glavnog A dijela sata
 • Jednostavne i složene organizacijske postave vježbanja
 • Organizacija, provedba i sadržaji glavnog B dijela sata
 • Organizacija, provedba i sadržaji završnog dijela sata
 • Simulacija vođenja nastavnog sata (paralelna i paralelno izmjenična postava)

OSNOVNA

/

DOPUNSKA

1.       Neljak, B. (2013). Opća kineziološka metodika.Priručnik, Gopal d.o.o., Zagreb.

2.       Neljak, B. (2013). Kineziološka metodika u osnovnom i srednjem školstvu. Priručnik, Gopal d.o.o., Zagreb.

 • 27.1.2021
 • 10.2.2021
 • 9.6.2021
 • 23.6.2021
 • 15.9.2021
 • 29.9.2021