Metodika tehničke i taktičke pripreme u nogometu II

Student će:

 1. razlikovati metodičke postupke za učenje sportske tehnike i sportske taktike kod različitih dobnih kategorija
 2. prepoznati različite faze usvojenosti sportske tehnike
 3. znati odabrati vježbe i metode poučavanja u skladu s razinom naučenosti
 4. primijeniti odgovarajući metodički postupak za ispravljanje pogrešaka
 5. valorizirati razinu tehničke i taktičke pripreme

– Prijenos općih znanja o teorijama učenja na područje tehničko-taktičke pripreme

– Određivanje specifičnog odnosa između energetskog i informacijskog opterećenja u

  tehničko- taktičkom treningu

– Metodika poučavanja i treninga elementarne tehnike

– Hijerarhijska struktura elemenata tehnike

– Dobne kategorije i specifični zahtjevi u učenju sportske tehnike

– Metodički zahtjevi u procesu tehničke izobrazbe (koordinacijska složenost, dinamičnost, situacijska 

  primjenjivost i stilska izražajnost)

– Učenje jednostavnijih i složenijih tehničkih elemenata

– Specifičnosti primjene analitičke, sintetičke i situacijske metode poučavanja

– Uočavanje i ispravljanje motoričkih grešaka

– Izbor vježbi i organizacija postupaka za ispravljanje tehničkih grešaka

OSNOVNA

DOPUNSKA

 1. Bompa, O. T. (2000). Cjelokupni trening za mlade pobjednike. HKS i UKTH, Zagreb.
 2. Milanović, D. i sur. (1997). Priručnik za sportske trenere, FFK, Zagreb.
 3. Barišić, V. (2007). Kineziološka analiza taktičkih sredstava u nogometnoj igri. Kineziološki fakultet, Zagreb: Doktorska disertacija.
 4. Dujmović, P. (2006). Škola suvremenog nogometa. Zagreb: Zagrebački nogometni savez.
 5. Priručnik za nogometne trenere (2008). UEFA A. Nogometna akademija Hrvatskoga nogometnog saveza.  Dujmović, P. (1997). Fizička priprema nogometaša. Zagreb: Zagrebački nogometni savez–zbor trenera.
 6. Elsner, B. (1985). Metodikarada s fudbalerima: specifične motoričke sposobnosti fudbalera. Beograd: Sportska knjiga.
 7. Pravila nogometne igre (1994). Zagreb: Hrvatski nogometni savez.
 • 4.2.2021
 • 18.2.2021
 • 17.6.2021
 • 1.7.2021
 • 2.9.2021
 • 16.9.2021