Metodika tehničke i taktičke pripreme u Atletici II

Student će:

-razlikovati metodičke postupke za učenje sportske tehnike i sportske taktike kod različitih

  dobnih kategorija

-prepoznati različite faze usvojenosti sportske tehnike

-znati odabrati vježbe i metode poučavanja u skladu s razinom naučenosti

-primijeniti odgovarajući metodički postupak za ispravljanje pogrešaka

-valorizirati razinu tehničke i taktičke pripreme

Prijenos općih znanja o teorijama učenja na područje tehničko-taktičke pripreme u izabranom sportu. Određivanje specifičnog odnosa između energetskog i informacijskog opterećenja u tehničko-taktičkom treningu. Metodika poučavanja i treninga elementarne tehnike. Hijerarhijska struktura elemenata tehnike. Redoslijed učenja tehničkih elemenata. Važnost i primjena univerzalne tehnike u izabranom sportu. Dobne kategorije i specifični zahtjevi u obuci elementarne tehnike. Metodički zahtjevi u procesu tehničke izobrazbe (koordinacijska složenost, dinamičnost, situacijska primjenjivost i stilska izražajnost). Učenje jednostavnijih i složenijih tehničkih elemenata. Specifičnosti primjene analitičke, sintetičke i situacijske metode poučavanja. Uočavanje i ispravljanje motoričkih pogrešaka. Izbor vježbi i organizacija postupaka za ispravljanje tehničkih pogrešaka.

OSNOVNA

DOPUNSKA

1.       Milanović, D., E. Hofman, V. Puhanić, V. Šnajder (1986). Atletika – znanstvene osnove. Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.

2.       Šnajder, V. (1997). Na mjesta pozor Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 180 str.

3.       Šnajder, V. i D. Milanović (1991). Atletika hodanja i trčanja. Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 78 str.

  • 25.1.2021
  • 8.2.2021
  • 17.6.2021
  • 7.7.2021
  • 1.9.2021
  • 15.9.2021