Masaža

Student će moći:

  1. prepoznati i kritički procijeniti korisnost primjene terapijskih vježbi, tehnika manualne terapije
  2. postaviti specifične ciljeve koji se ostvaruju kroz primjenu terapijskih vježbi, tehnika manualne terapije
  3. primijeniti i evaluirati učinke terapijskih vježbi, tehnika manualne terapije.

Principi i postupci primjene tehnika manualne terapije uključujući mobilizacije i manipulacije u cilju smanjenja boli, povećanja opsega pokreta, te smanjenja ili uklanjanja oteklina mekih tkiva, upala ili ograničenja; postizanja relaksacije; poboljšanja elastičnosti kontraktibilnog i nekontraktibilnog tkiva; unapređenja funkcije pulmološkog sustava.Provođenje tehnika manualne terapije, uključujući terapijsku masažu, masažu vezivnog tkiva, manualnu limfnu drenažu, akupresurnu masažu, manualnu trakciju, mobilizaciju i manipulaciju zglobova, mobilizaciju i manipulaciju

OSNOVNA

 

DOPUNSKA

1. Filipović, V., Klaić, I., Jakuš, L. (1997).  Evaluacijska lista za procjenu terapijskih postupaka. Zagreb: Visoka zdravstvena škola

2. Mišigoj-Duraković, M., Matković, B., Medved, R. (1995). Morfološka antropometrija u športu. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu

1. Hislop, H. J., Montgomery, J.(1995).   Daniel’s and Worthingham’s Muscle Testing – Techniques of Manual Examination. Philadelphia: W. B. Saunders Company

2. Norkin, C. C., White, D. J. (1995). Measurement of Joint Motion – A Guide to Goniometry. Philadelphia: F. A. Davis Company

  • 2.2.2021
  • 16.2.2021
  • 16.6.2021
  • 30.6.2021
  • 15.9.2021
  • 29.9.2021