Kontrola treniranosti u nogometu

Student će moći:

  1. Primjeniti praktična znanja o dijagnostičkim postupcima u području izabranog sporta na svim razinama.
  2. Koristiti spoznaje o rezultatima znanstvenih istraživanja o strukturalnim i biomehaničkim karakteristikama sporta, antropološkim obilježjima bitnima za uspješnost te zakonitostima programiranja i kontrole procesa treninga.
  3. Upotrijebiti  znanja o provedbi dijagnostičkih testova u svim oblicima praktičnog djelovanja.

Struktura treniranosti sportašica i sportaša različite dobi i kvalitete. Izbor i metrijske karakteristike mjernih instrumenata za procjenu stanja treniranosti. Bazični i specifični testovi za procjenu funkcionalnih i motoričkih sposobnosti. Mjerenje i vrednovanje inicijalnog, tranzitivnih i finalnog stanja treniranosti i sportske forme. Mjerenje i vrednovanje nivoa tehničko-taktičkih znanja. Primjena rezultata testiranja dijagnostičkih postupaka u programiranju treninga. Kontrola efekata treninga u višegodišnjoj pripremi sportaša, 10-12, 13-14, 15-16, 17-18 godina.

OSNOVNA

DOPUNSKA

1. Milanović, D., Heimer, S. (1997). Dijagnostika treniranosti sportaša. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu.

4.2.2021
18.2.2021
17.6.2021
1.7.2021
2.9.2021
16.9.2021