Izvannastavne i izvanškolske sportske aktivnosti

Student će steći znanja i vještine potrebne za primjenu sadržaja propisanog kurikuluma u odgojno obrazovnom procesu.

 • Obrada organizacijskih oblika rada: mikro predah, priredbe, natjecanja, izleti, fakultativni i izborni program
 • Odnos učenik – učitelj
 • Suradnja škole i društvene sredina
 • Materijalni uvjeti za rad
 • Pedagoška dokumentacija
 • Posebni programski zadaci: plivanje, klizanje, vožnja koturaljku, vožnja bicikla i sl.
 • «Materijalni uvjeti i preferencija studenata prema pojedinim sadržajima, mogu uvjetovati odabir sadržaja.»

Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

1)      Findak, V. Stela, I.(1985). Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u tjelesnoj i zdravstvenoj Kulturi, Školska knjiga, Zagreb.

2)      Neljak, B. (2013.) Opća kineziološka metodika. Priručnik, Gopal d.o.o., Zagreb

 • 15.6.2021
 • 30.6.2021
 • 1.9.2021
 • 22.9.2021