Elementarne igre u odgojno obrazovnim ustanovama

Studenti/ce će moći:

 1. primijeniti elementarne igre u svakodnevnom životu, na satu tjelesne i zdravstvene kulture, u rekreaciji i sportskom treningu
 2. kreirati adekvatne ili primjerene igre s obzirom na: dob, spol, razinu motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, razinu motoričkih znanja, specifičnosti pojedine sportske discipline i/ili sporta, mogućnosti igrača, materijalne mogućnosti i uvjete rada
 3. analizirati i razlikovati prednosti i nedostatke pojedine igre s obzirom na njezin cilj i zadatke, sadržajnu, organizacijsku i praktičnu primjenjivost

Teorijska predavanja

 • Klasifikacija igara; karakteristike, vrste i obilježja elementarnih igara, štafetne igre, ekipne
 • Karakteristike elementarnih igara prema dobi, uz primjenu različitih organizacijskih oblika rada i različitih sprava i pomagala
 • Elementarne igre za razvoj bazičnih motoričkih sposobnosti i elementarne igre primjerene osobama s posebnim potrebama

Teorijsko-praktična predavanja i vježbe

 • Elementarne igre za djecu predškolske dobi
 • Elementarne igre s primjenom prirodnih oblika kretanja I
 • Elementarne igre s primjenom prirodnih oblika kretanja II
 • Štafetne igre Elementarne igre za razvoj motoričkih sposobnosti
 • Elementarne igre primjerene osobama s posebnim potrebama
   

DOPUNSKA

 1. Ivanković, A. (1982). Tjelesne vježbe i igre u predškolskom odgoju. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Nemec, P., Nemec, V. (2009). Elementarne igre i njihova primena. Beograd: SIA.
 3. Allu’e J.M. (2003). Velika knjiga igara. Zagreb: Profil International.
 4. Batllori  J.,  Fontán,  S.,  Lozano,  E. (2008).  Velika  knjiga  igara  2 –  250  najboljih  igara  za  svaku  dob.  Zagreb:  Profil International.
 5. Koritnik, M. (1978). 2000 igara. Zagreb: Zadružna štampa