Aerobika

Student će moći:

1. Objasniti i demonstrirati tehnike koraka klasične i step aerobike

2. Primijeniti aerobiku u edukaciji

 

3. Primijeniti aerobiku u sportu

 

4. Primijeniti aerobiku u rekreaciji

 

5. Primijeniti aerobiku u kineziterapiji

 

Teorijska predavanja

  1. Povijest aerobike
  2. Kineziološka analiza aerobike
  3. Glazba i koreografija u aerobici
  4. Pravila sportske aerobike

Teorijsko-praktična predavanja i vježbe – svaka tema se obrađuje

       1.Osnovni koraci niskog i visokog intenziteta te niskog intenziteta                                                                                                                                                                                                                                       2.Glazba i koreografija u aerobici                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3.Osnovni koraci step aerobike                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4.Oblici sata u aerobici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5.Vježbe za razvoj snage i gibljivosti u aerobici                                                                                                                                                                                                                                                                           6.Primjena rekvizita u aerobici

OSNOVNA

/

DOPUNSKA

1.Alter, M. J. (1990). Science of stretching. Champaign, Ilinois: Human Kinetics Books.

2. Furjan-Mandić, G. (2009). Vježbe snage u aerobici. CD priručnik. Zagreb: Medaktor. ISBN 978-953-55801-0-2

3. Zbornik radova, 6. zagrebački sajam sporta – „Suvremena aerobika“ (1997). Metikoš, D., Prot, F., Furjan-Mandić, G., Kristić, K. (ur.) Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.

4. Bergoč, Š., Zagorc, M. (2000). Metode poučevanja v aerobiki. Ljubljana: Fakulteta za šport.

 

  • 07.02.2022 u 11 sati
  • 21.02.2022 u 11 sati
  • 15.04.2022 u 16 sati