Nazad na djelatnike

Barbara Mrkonjić mag. cult.

Ured za upravljanje ljudskim resursima

Stručna suradnica za stručno- administrativne poslove

Lokacija
Ured broj: 8
Kontakt
031/559-307