Nazad na djelatnike

Ana Filaković dipl. iur.

Ured za pravne i opće poslove

Stručna suradnica za pravne i opće poslove

Lokacija
Ured broj: 8
Kontakt
031/559-305